Przeczytaj dokładnie warunki świadczenia usług. Używając Ugly Mugs, akceptujesz regulamin. Jeśli się z nim nie zgadzasz, nie używaj Ugly Mugs. Te warunki dotyczą użytkowników Ugly Mugs i są jedynie dodatkiem do głównej strony z warunkami użytkowania.

Dane osobowe

Członkowie są proszeni o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Ułatwia nam to komunikację z wami. W przypadku pracowników branży erotycznej, pseudonim oraz dane kontaktowe są wystarczające. Nie musisz podawać nam swoich prawdziwych danych osobowych.

Członkostwo

Członkostwo jest dostępne wyłącznie dla pracowników branży erotycznej oraz niektórych firm i organizacji z tej branży. Pracownicy spoza tej branży nie uzyskają dostępu.

Zgłaszanie

Wszystkie wysłane zgłoszenia powinny być zgodne z prawdą. Nie wysyłaj fałszywych informacji.

Dyskrecja

Wszystkie zgłoszenia będą widoczne jedynie dla pracowników branży erotycznej i zawsze powinny być traktowane jako ściśle poufne przez wszystkich członków.

Przekazywanie informacji

Istnieje możliwość, że podzielimy się informacjami na temat przestępców z policją lub innymi instytucjami (np. organizacją pomagającą pracownikom seksualnym), mając na uwadze bezpieczeństwo oraz pomyślność wszystkich pracowników seksualnych. Dotyczy to jednak tylko danych przestępców. Bez Twojej zgody nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych. Wyjątkiem mogą być sytuacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci lub osób wymagających wsparcia, zagrożenia terrorystycznego lub zagrożenia czyjegoś życia.

Publikujemy zgłoszenia oraz bierzemy udział w badaniach akademickich. Oznacza to dzielenie się częścią danych użytkowników Ugly Mugs oraz zgłoszonych przestępców. Jednakże, zanim jakiekolwiek dane użytkowników zostaną udostępnione, przejdą proces anonimizacji. Oznacza to usunięcie wszystkich danych wrażliwych, takich jak dane osobowe, numery telefonów, adresy IP. Dane użytkowników będą dalej publikowane tylko w sposób uniemożliwiający ich indywidualną identyfikację.