Ugly Mugs to DARMOWA usługa, do korzystania z której zapraszamy WSZYSTKICH chętnych pracowników seksualnych w Irlandii. Obejmuje to kobiety / mężczyzn / osoby transpłciowe*, pracujące w pomieszczeniach / w terenie, niezależne / pracujące w agencjach.
Wielu pracowników, którzy mieszkają bądź przyjeżdżają do Irlandii, korzysta z Ugly Mugs, aby poprawić swoje bezpieczeństwo i tworzyć sieć społecznościową z innymi, tak więc warto dołączyć już teraz!

Funkcje obejmują:

  • Dostęp za pośrednictwem strony internetowej na komputerze, tablecie i smartfonie
  • Aplikacje mobilne Apple/iOSoraz Google Play/Android
  • Anonimowe zgłoszenia incydentów wiążących się z nadużyciem lub przestępstw
  • Wyświetlanie alertów o incydentach niedawno zgłoszonych w Twojej okolicy
  • Sprawdzanie dowolnego numeru telefonu w bazie danych Ugly Mugs
  • Aplikacja Google Play/Android, które może automatycznie sprawdzać przychodzące i wychodzące rozmowy oraz SMS-y, a także ostrzegać Cię, jeśli nawiążesz kontakt z numerem telefonu znajdującym się w bazie danych Ugly Mugs.
  • Dostęp do wszystkich zgłoszeń wysłanych do Ugly Mugs od 2009 roku do chwili obecnej
  • Materiały dotyczące wsparcia oraz bazę z danymi kontaktowymi do specjalistycznych usług wsparcia dla pracowników seksualnych
  • Dane kontaktowe Oficerów Policji oddelegowanych do spraw związanych z pracownikami seksualnymi
  • Usługa dostępna w 7 językach: angielskim, czeskim, hiszpańskim, polskim, portugalskim (Brazylia), rumuńskim i węgierskim

(Pamiętaj, że Ugly Mugs to usługa skierowana wyłącznie do pracowników seksualnych. Aby uniemożliwić dostęp osobom niebędącym pracownikami seksualnymi, wszystkie nowe aplikacje członkowskie są ręcznie weryfikowane przed ich zatwierdzeniem.)

Ściągnij Ugly Mugs w App Store

Ściągnij Ugly Mugs w Google Play

Visual of Ugly Mugs app