Powiadomienie

Odwiedź sekcję dotyczącą COVID-19, aby uzyskać informacje, aktualności oraz pomoc związaną z COVID-19 (koronawirusem).

Bezpieczeństwo pracowników seksualnych

Ugly Mugs to inicjatywa technologiczna not-for-profit poprawiająca bezpieczeństwo pracowników seksualnych w Irlandii oraz redukująca liczbę przestępstw poprzez zreszanie pracowników i umożliwianie im dzielenia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Wspieramy prawo pracowników seksualnych do wykonywania swojej pracy w możliwie bezpiecznych warunkach.

Odwiedź sekcję Dla pracowników seksualnych , aby uzyskać pełne informacje na temat naszego programu ugly mugs.

Visual of Ugly Mugs mobile app

Statystyki Ugly Mugs

Owiedź sekcję aktualności , aby zobaczyć najnowsze statystyki przestępstw popełnianych wobec pracowników seksualnych w Irlandii.

Zasięg Ugly Mugs

Jesteśmy wiodącą inicjatywą tego typu w Irlandii. Choć zapraszamy osoby z całej Irandii, możemy kierować członków do usług, w tym służb policji jedynie w Irlandii Północnej. Dla Anglii, Szkocji i Walii polecamy stronę National Ugly Mugs.

Historia Ugly Mugs

Strona UglyMugs.ie działa w sieci od 2009 roku. W roku 2019 świętowaliśmy nasze 10-lecie!

Praktyka dzielenia się informacjami wśród pracowników seksualnych ze względów bezpieczeństwa nie jest niczym nowym i prawdopodobnie jest tak samo stara, co sam zawód, ale UglyMugs.ie to bardzo współczesna odsłona tego typu działań.

Wyraz "mug" w języku angielskim może oznaczać twarz, a gdy mówimy "ugly mugs", mamy na myśli brzydkie twarze, a więc złych ludzi. Pierwsze programy pod nazwą "ugly mug" zainicjowano w latach 80-tych w Australii, a potem w Wielkiej Brytanii. Wywieszano wtedy komunikaty ostrzegawcze w centrach wsparcia albo rozdawano ulotki ostrzegawcze w ramach działań środowiskowych.

"Ugly mugs" to nie jedyny termin stosowany do określania tego typu programów. W Ameryce Północnej nazywa się je często “bad date lists”.

Choć niektórzy klienci pracowników seksualnych dokonują nadużyć, możemy stwierdzić, że większość osób, które dokonują to robią, nie są ich klientami. Dlatego wolimy używać określenia "ugly mugs" zamiast "bad date list".

Z czasem gdy praca w branży seksualnej przeniosła się do sieci, ostrzeżenia o zagrożeniach zaczęto umieszczać w Internecie. Dzięki UglyMugs.ie w Irlandii wykorzystujemy technologię, aby rozwijać programy ugly mugs na wyższe, bardziej zaawansowane poziomy. Byliśmy pierwszym internetowym programem ugly mugs na świecie, co czyni nas też najstarszym tego typu programem internetowym na świecie.