Prosím přečtěte si pozorně podmínky služby. Používáním našeho programu Ugly Mugs tyto podmínky přijímáte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte prosím nepoužívejte program Ugly Mugs. Tyto podmínky se vztahují na Ugly Mugs uživatele a jsou dodatkem k podmínkám použití hlavní stránky.

Osobní údaje

Členové jsou požádáni o jméno, telefonní číslo a emailovou adresu. Tyto údaje budeme užívat ke komunikaci s vámi. Pro sexuální pracovníky(ce), vaše “pracovní” jméno a kontaktní informace jsou dostačující. Vaše pravé jméno a kontaktní informace nejsou nutností.

Členství

Členství jsou dostupná pouze sexuálním pracovníkům/pracovnicím a některým organizacím a podnikům tohoto oboru. Jednotlivci kteří nepracují v tomto oboru nemohou členství získat.

Hlášení

Všechna předložená hlášení by měla být pravdivá.

Diskrétnost

Všechna publikovaná hlášení jsou myšlena k vidění pouze pro sexuální pracovníky/pracovnice. Všechna hlášení by měla být brána diskrétně všemi členy.

Sdílení informací

V zájmu bezpečnosti je možné, že budeme sdílet informace o pachatelích s policií nebo jinými stranami, např. organizacemi pomáhající sexuálním pracovníkům, ale pouze informace o pachatelích, nikdy nebudeme sdílet vaše osobní informace s nikým bez vašeho svolení, jedině v případě pokud se jedná o ochranu dětí, terorismus, zranitelných dospělých osob a/nebo se domníváme, že je něčí život v nebezpečí.

Hlášení zveřejňujeme a spolupracujeme s akademickým výzkumem. To zahrnuje částečné sdílení údajů našich členů a údaje o pachatelích. Nicméně předtím, než jsou jakékoliv údaje o členech sdíleny s třetími stranami výzkumných pracovníků, jsou vždy podrobeny procesu anonymizace odstranění identifikačních informací jednotlivce, jako jsou jména, telefonní čísla, IP adresy. Další publikované údaje o členovi se nikdy nehlásí způsobem, který identifikuje jednotlivé členy.