UglyMugs.ie podpora

pokud potřebujete podporu od UglyMugs.ie (UM) můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontakního formuláře .

Pokud jste členem UM, můžete si také zobrazit naši sekci podpory, kde je mnoho odpovědí na Často kladené otázky (FAQs), které kladou naši členové.

Uvádíme zde také odkazy na náš adresář podpůrných služeb, sekci Policie / Garda Liaison a některé z hlavních podpůrných služeb pro sexuální pracovníky v Irsku.

Podpůrné služby

Navštivte Adresář podpůrných služeb propodrobnosti o různých organizacích, které nabízejí podporu sexuálním pracovníkům v Irsku a Velké Británii.

Všechny organizace uvedené v našem adresáři podpůrných služeb souhlasí, že se jedná o organizace přátelské k sexuálním pracovníkům, které podporují lidská práva sexuálních pracovníků a poskytují sexuálním pracovníkům neodsuzující a nediskriminační služby.

Policejní styčný pracovník

Styční pracovníci Policie / Gardy spolupracují úzce se sexuálními pracovníky aby podpořili ohlašování trestných činů. Tito policisté jsou přátelští a mají porozumění pro sexuální pracovníky. Pokud jste obětí trestného činu nebo se obáváte trestného činu, můžete se obrátit na tyto policisty. (Upozorňujeme, že zatím máme informace o styčných policistech jenom v Severním Irsku.) Navštivte naši sekci Police / Garda styční pracovníci (přístupná pouze pro přihlášené členy UM.)

SWAI

SWAI je jediná organizace v Irsku, vedená sexuálními pracovníky. SWAI pracuje na prosazování lidských práv, zdraví, bezpečnosti, účasti a důstojnosti sexuálních pracovníků. SWAI poskytuje neodsuzující podporu, informace a doporučení, které pokrývají celou řadu otázek, včetně práv vyplývajících ze zákona, zdraví a imigrace. Navštivte SWAI webové stránky.

Chrysalis

Projekt Chrysalis Sex Work v Dublinu poskytuje řadu služeb lidem zapojeným do sexuální práce, včetně zdravotních a sociálních služeb. Webová stránka Stay Safe – Work Wise byla vyvinuta projektem Chrysalis pro bezpečnostní poradenstvi pro sexuální pracovníky. Důrazně doporučujeme Chrysalis našim členům.

GOSHH

GOSHH je organizace v Limericku, která poskytuje podporu lidem pracujícím v sexuálním průmyslu. GOSHH poskytuje služby týkající se sexuálního zdraví a informace, poradenství a doporučení dalších služeb. Důrazně doporučujeme GOSHH našim členům. Navštivte webové stránky GOSHH pro více informací