Bezpečnost pro sexuální pracovníky

Ugly Mugs je nezisková organizace (iniciativa) která pomáhá zlepšit bezpečnost sexuálních pracovníků/pracovnic v Irsku a ve Spojeném Království a snižuje kriminalitu spáchanou proti nim tím, že sbližuje pracovníky a pomáhá jim sdílet informace o možných nebezpečích. My podporujeme práva sexuálních pracovníků/pracovnic k tomu aby mohli pracovat co nejbezpečněji.

Navštivte naši Pro Sexuální Pracovníky sekci pro veškeré informace o našem programu ugly mug.

Ugly Mugs geografie

Jsme přední ugly mug program v Irsku (Irské republice a Severním Irsku). Máme také silnou členskou základnu ve Skotsku. Zatímco zbytek Spojeného Království – Anglie a Wales, Ostrov Man, Ostrov Wight, Guernsey a Jersey nejsou naším v našem geografickém středu zájmu.

Statistiky Ugly Mugs

Prosíme navštivte naši novou sekci s nejnovějšími statistikami o kriminalitě proti sexuálním pracovníkům/pracovnicím v Irsku a Spojeném Království.

Historie Ugly Mugs

UglyMugs.ie je online od roku 2009.

Sdílení informací mezi sexuálními pracovnicemi za účelem bezpečnosti není nová praktika. Je asi stejně stará jako samotná sexuální profese, ale UglyMugs je velmi moderní pojetí tohoto konceptu.

Slovo ``mug`` může v angličtině znamenat obličej a když říkáme ``ugly mugs`` říkáme vlastně ošklivé obličeje, ale myslíme tím špatní lidé. První takzvaný ``ugly mug`` program začal v pozdních osmdesátých letech v Austrálii a ve Spojeném Království. Dávali varovné zprávy ve svých drop-in centrech a distribuovali varovné letáky sexuálním pracovnicím.

``Ugly mugs`` není jediný termín který označuje podobné programy. V Severní Americe se často používá termín ``listina špatného rande`` (bad date list)

Zatímco někteří zákazníci jsou hrubý, naše zkušenost je taková, že většina zákazníků není taková. Zjistili jsme že většina lidí kteří jsou hrubý k sexuálním pracovnicím (kům) nejsou vlastně zákazníci. Proto preferujeme termín ``Ugly Mugs`` před ``bad date list``

Když se sexuální práce dostala na internet, varování o nebezpečích se začínali psát na internet. V Irsku jsme skrze UglyMugs.ie využili technologie a posunuli program ošklivých tváří k nové a zlepšené úrovní. Byli jsme první na světě kdo tohle udělal.