W czasie pandemii COVID-19 po informacje nt. zdrowia należy się kierować do źródeł oficjalnych. Portal UglyMugs.ie nie jest w stanie zaoferować porad dotyczących zdrowia, ponieważ nie mamy do tego kwalifikacji. Jednakże możemy zwrócić Twoją uwagę na niektóre informacje związane ze zdrowiem oraz podać Ci przydatne linki. Są to odnośniki do oficjalnych zaleceń zdrowotnych, zaleceń zdrowotnych dla osób podróżujących, zdrowia seksualnego i aborcji oraz linki do stron organizacji przyjaźnie nastawionych wobec pracowników seksualnych.

Oficjalne zalecenia zdrowotne

Oficjalne źródła zaleceń zdrowotnych dla osób przebywających w Irlandii to m.in. HSC Public Health Agency (Agencja Zdrowia Publicznego, Irlandia Północna), the National Health Service (NHS, Narodowa Służba Zdrowia) (Wielka Brytania), Health Service Executive (HSE) (Republika Irlandii) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) (globalne). Informacje dot. zdrowia należy sprawdzać regularnie, ponieważ są one stale aktualizowane.

Osoby podróżujące

Irlandia Północna

13 marca 2020 Narodowa Służba Zdrowia (NHS) wydała następujące zalecenia dotyczące COVID-19 dla społeczności osób podróżujących lub które przyjechały do kraju:

Od osoby z zagranicy nie wolno pobierać opłat za diagnozę i leczenie związane z koronawirusem (COVID-19).

Wszystkie osoby przebywające tymczasowo w Wielkiej Brytanii, w tym bez pozwolenia, powinny mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. Za badania na obecność COVID-19 nie są pobierane żadne opłaty, nawet jeśli wynik jest negatywny, ani za leczenie związane z COVID-19, jeśli wynik jest pozytywny albo do momentu, gdy okaże się negatywny. Ta sama zasada dotyczy większości innych chorób zakaźnych.
 2. Partnerzy NHS otrzymali zalecenia, że u osób przebywających w kraju gościnnie nie jest wymagane przeprowadzanie żadnych weryfikacji ich statusu imigracyjnego, jeśli są one poddawane jedynie badaniom i leczeniu związanemu z COVID-19.

Porady i zalecenia dotyczące separacji społecznej dla osób szczególnie narażonych oraz izolacji przetłumaczone na wiele języków

Organizacja Doctors of the World (Lekarze świata) zapewniła też przetłumaczone materiały opracowane w oparciu o wytyczne rządu i NHS.

Powyższe zalecenia NHS mają zastosowanie w Irlandii Północnej. Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia nt. opieki zdrowotnej dla osób podróżujących w Irlandii Północnej, odwiedź stronę Migrant Centre NI lub skontaktuj się z Migrant Centre NI. Możemy potwierdzić, że Migrant Centre NI to organizacja przyjaźnie nastawiona wobec pracowników seksualnych.

Republika Irlandii

20 marca 2020 Migrant Rights Centre Ireland (Centrum ds. Praw Migrantów w Irlandii, MRCI) ogłosiło, że w czasie pandemii COVID-19 bezpieczne jest, aby wszyscy migranci mieli dostęp do podstawowych świadczeń: "Rząd Irlandii wspólnie z MRCI potwierdził, że wszystkie osoby, zarówno o udokumentowanym statusie imigracyjnym, jak i nie, mają prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i socjalnych bez obaw. Instytycje zajmujące się takimi świadczeniami nie będą udostępniać informacji na Wasz temat Departamentowi Sprawiedliwości i Równości". Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia, odwiedź stronę MRCI lub skontaktuj się z MRCI. Możemy potwierdzić, że MRCI to organizacja przyjaźnie nastawiona wobec pracowników seksualnych.

Zdrowie seksualne

Twoje zdrowie seksualne jest bardzo ważne w czasie pandemii COVID-19. Jednak może się okazać, że Twoje lokalne instytucje zajmujące się świadczeniem usług dot. zdrowia seksualnego nie działają obecnie tak, jak zwykle.

Irlandia Północna

Oficjalna strona internetowa rządu Irlandii Północnej dotyczące zdrowia seksualnego to: Sexual Health NI

Polecamy również stronę Rainbow Project, na której znajdują się wyczerpujące informacje oraz przydatne dane kontaktowe dot. świadczenia usług związanych ze zdrowiem seksualnym w Irlandii Północnej w okresie pandemii COVID-19. The Rainbow Project to organizacja przyjaźnie nastawiona wobec pracowników seksualnych.

Republika Irlandii

Oficjalna strona internetowa rządu Republiki Irlandii dotycząca zdrowia seksualnego to: Sexual Wellbeing.

Polecamy również stronę HIV Ireland zawierającą wyczerpujące informacje oraz przydatne dane kontaktowe dot. świadczenia usług związanych ze zdrowiem seksualnym w Irlandii Północnej w okresie pandemii COVID-19. HIV Ireland to organizacja przyjaźnie nastawiona wobec pracowników seksualnych.

Na koniec, bez względu na to, gdzie przebywasz w Irlandii polecamy poradnik SafeRsexwork wydany przez Sexual Health Centre w Cork, w szczególności jeśli chcesz nadal wykonywać w tym czasie pracę "na żywo".

Aborcja

Organizacja The Abortion Support Network (ASN) pomaga ludziom w dostępie do bezpiecznej aborcji. Jest to organizacja przyjaźnie nastawiona wobec pracowników seksualnych, wspierająca ludzi zarówno w Irlandii Północnej, jak i Republice Irlandii. Polecamy odwiedzenie strony Abortion Support Network, jeśli szukasz informacji lub pomocy w uzyskaniu dostępu do aborcji w trakcie pandemii COVID-19.

Wyróżniony materiał

Centrum Zdrowia Seksualnego

9 kwietnia 2020 Centrum Zdrowia Seksualnego w Cork rozpoczęło kampanię #SafeRsexwork, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę zapewnienia wsparcia escortom i pracownikom seksualnym w czasie pandemii COVID-19.

Dr Martin Davoren, Dyrektor Wykonawczy Centrum powiedział, że "chociaż najbardziej wskazanym byłoby, aby pracownicy seksualni oraz escorci w miarę możliwości wzięli sobie teraz wolne, niektórzy z nich nie mają takiej możliwości, więc należy im się dostęp do informacji i wsparcia, które pomoże im zachować bezpieczeństwo".

Kampania #SafeRsexwork to praktyczny przewodnik krok po kroku, który ma na celu zminimalizowanie ryzyka dla osób podejmujących pracę seksualną i jako escorci w czasie pandemii COVID-19. Dostarcza on informacji o COVID-19 a także o formach pomocy dostępnych dla Was w Centrum Zdrowia Seksualnego, w tym o wysyłce darmowych prezerwatyw pocztą oraz grupie wsparcia online docierającej do Waszej społeczności. Informacje o pomocy zawarte w przewodniku zawierają takie tematy jak:

 • Co to jest "bliski kontakt" / kontakt, którego należy unikać?
 • Ocena ryzyka
 • Sprawdzanie klientów
 • Przygotowanie środowiska pracy
 • Kiedy spotykasz się z klientem
 • Środki ostrożności w trakcie seksu
 • Dodatkowe środki ostrożności w Twoim środowisku pracy
 • Dodatkowe środki ostrożności w innych miejscach (ulica, miejsce postoju itd.)
 • Środki ostrożności podejmowane po każdym kliencie

Pełna wersja poradnika SafeRsexwork wydanego przez Sexual Health Centrejest dostępna na jego stronie internetowej.

Według nas Centrum wykonało kawał dobrej roboty, dlatego chętnie zalecamy zapoznanie się z jego materiałami i usługami.