Neart Le Chéile – Silniejsi razem

"Neart Le Chéile" to irlandzkie powiedzenie, które oznacza "silniejsi razem". W jedności nasza społeczność wyjdzie z obecnej sytuacji obronną ręką.

Witamy w naszej sekcji poświęconej COVID-19!

Od ponad dekady witryna UglyMugs.ie zapewnia darmowe wsparcie online dotyczące bezpieczeństwa, które zrzesza pracowników branży seksualnej i pozwala im dzielić się informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Do tej pory w naszej społeczności "niebezpieczeństwo" kojarzyło się z nadużyciami i przestępstwami. Jednakże teraz zmagamy się z nową, niezwykle poważną sytuacją, jaką jest epidemia koronawirusa (COVID-19). Chociaż specjalizujemy się w dziedzinie nadużyć i przestępstw, a nie zdrowia, chcemy Wam zaoferować dodatkowe wsparcie na czas trwania epidemii COVID-19, w ramach którego chcemy pomóc Wam zadbać o własne bezpieczeństwo, jako że sytuacja zmienia się dynamicznie i dla wszystkich stanowi spore wyzwanie.

Chcielibyśmy podziękować Escort-Ireland.com za wygospodarowanie środków w wysokości 100 tys., które organizacja przekazała 19 marca 2020 dla pracowników seksualnych w Irlandii, których dotknął kryzys związany z COVID-19. W związku z tym UglyMugs.ie pracuje obecnie nad rozdysponowaniem tych środków pomiędzy osoby najbardziej potrzebujące. Odwiedź stronę o naszym Funduszu Awaryjnym, aby uzyskać więcej informacji oraz zaaplikować.

Nasza strona poświęcona Informacjom dotyczącym zdrowia przedstawia najważniejsze informacje związane ze zdrowiem, skierowane przede wszystkim do pracowników seksualnych, którzy w dalszym ciągu wykonują pracę. Zawiera ona odnośniki do oficjalnych zaleceń zdrowotnych, informacje zdrowotne dla osób spoza Irlandii, które przebywają w naszym kraju, zdrowia seksualnego oraz informacje o aborcji, a także link do organizacji przyjaźnie nastawionych wobec pracowników seksualnych.

Jeśli obecnie doświadczasz trudności finansowych, zdecydowanie polecamy Ci zaaplikowanie o zasiłek socjalny, który pomoże Ci w pokryciu wydatków związanych z mieszkaniem i życiem, w przypadku gdy Ci on przysługuje. Fundusze pomocowe, w tym nasz, zwykle oferują jedynie niewielkie, jednorazowe wypłaty i nie są w stanie wspierać nikogo na dłuższą metę. Tak więc aplikacja do rządu o zasiłek socjalny to dla Ciebie jedno z najlepszych rozwiązań. Odwiedź naszą stronę dotyczącą Zasiłków, by uzyskać więcej informacji.

Oficjalne zalecenia

Aby zapoznać się z najnowszymi oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi COVID-19 odwiedź:

Irlandia Północna

Republika Irlandii

Globalne