Segurança para profissionais do sexo na Irlanda

Junte-se ao nosso esquema Ugly Mug gratuitamente

Receba advertências sobre potenciais perigos

Participe de uma comunidade atenciosa e solidária de profissionais do sexo

Download Ugly Mugs on the App StoreGet Ugly Mugs on Google Play

O Ugly Mugs

Ugly Mugs Ireland initiatywa technologiczna not-for-profit prowadzona przez wolontariuszy. Poprawiamy bezpieczeństwo pracowników seksualnych w Irlandii oraz redukujemy liczbę przestępstw poprzez zreszanie pracowników i umożliwianie im dzielenia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Wspieramy prawa człowieka dla pracowników seksualnych, w tym prawo do bezpieczeństwa. Współpracujemy z organizacjami udzielającymi wsparcia oraz policją w sferach, które wymagają poprawy w zakresie sprawiedliwego traktowania pracowników seksualnych. Przeciwdziałamy handlowi ludźmi, wyzyskowi oraz wszelkimi formom nadużyć i wyrządzania krzywdy osobom pracującym w branży usług seksualnych. Więcej o naszej pracy

Dołącz dzisiaj!

Ugly Mugs Ireland to darmowa usługa, która pomoże Ci bezpiecznie pracować. Do rejestracji zapraszamy wszystkich pracowników seksualnych w Irlandii. Nasza działaność obejmuje terytoria Republiki Irlandii oraz Irlandii Północnej. Zapraszamy do korzystania kobiety / mężczyzn / osoby transpłciowe*, pracujące w pomieszczeniach / w terenie, niezależne / pracujące w agencjach. Więcej informacji dla pracowników seksualnych

News