Slide background

Bezpečí pro osoby poskytující sexuální služby v Irsku a Spojeném království

Do programu Ugly Mugs se můžete zaregistrovat zdarma

Budete dostávat varování o potenciálních nebezpečích

Stanete se členy pečující komunity osob pracujících v sexbyznysu, v níž naleznete oporu

Download Ugly Mugs on the App StoreGet Ugly Mugs on Google Play
Slide background

Důvodem naší existence je skutečnost, že v Anglii a Irsku

musí osoby poskytující sexuální služby pracovat osamoceně – jinak není jejich práce legální.

Tím, že pracují samy,

mohou být vystaveny krutému a nezákonnému zacházení.

Slide background

Kriminalizace tlačí sexuální pracovnice do polosvěta.

Proto je pro ně těžké hlásit trestnou činnost a domáhat se spravedlnosti.

Pomáháme sexuálním pracovnicím ohlašovat trestné činy a voláme polici k odpovědnosti.

Slide background

Sexuální pracovnice se mohou stát terčem projevů nenávistného chování.

Vedeme evidenci těchto případů porušování lidských práv.

Jsme jedinou organizací v Irsku,

která se tomuto důležitému úkolu věnuje.

O programu Ugly Mugs

Program Ugly Mugs se zaměřuje na zvýšení bezpečí sexuálních pracovnic a snížení kriminality vůči nim cestou sdružování a sdílení informací o potenciálních nebezpečích. Bojujeme za práva sexuálních pracovnic včetně práva na bezpečí. Vedeme evidenci porušování práv sexuálních pracovnic. Více informací o naší práci

Zaregistrujte se již dnes!

Program Ugly Mugs je bezplatná služba, která vám pomáhá při práci zůstat v bezpečí. Zaregistrovat se mohou všechny osoby poskytující sexuální služby v Irsku a Spojeném království. Jsme otevřeni ženským, mužským i transsexuálním pracovníkům, pracovnicím zapojeným do pouliční i podnikové formy prostituce, nezávislým i agenturním pracovnicím včetně profesionálních společnic, domin, masérek, erotických tanečnic a osob poskytujících erotické služby po telefonu nebo přes webkameru. Více informací pro sexuální pracovnice

Newsletter

Ugly Mugs Ireland & UK

Ve spolupráci s osobami pracujícími v sexbyzbnysu usilujeme o vymýcení zneužívání, kriminality a násilí vůči sexuálním pracovnicím v Irsku a Spojeném království. Jsme nenáboženská a neodsuzující nezisková technologická iniciativa, která pracuje ve prospěch osob aktivních v sexbyznysu. Spolupracujeme s podpůrnými organizacemi a policií na zlepšení přístupu sexuálních pracovnic ke spravedlnosti. Bojujeme proti obchodu s lidmi, pracovnímu vykořisťování a dalším formám zneužívání.