Slide background

Safety for sex workers in Ireland & the UK

Join our ugly mug scheme for free

Receive warnings about potential dangers

Be part of a caring & supportive community of sex workers

Download Ugly Mugs on the App StoreGet Ugly Mugs on Google Play
Slide background

we need to exist because, in Ireland & the UK,

sex workers must work alone to work legally.

thus sex workers are forced to be lone workers,

making them vulnerable to abuse and crime.

Slide background

criminalisation pushes sex work underground.

It makes it hard for sex workers to report crime and seek justice.

We help sex workers report crime and hold police accountable.

Slide background

sex workers can be the victims of hate crime.

We record these human rights abuses.

We are the only organisation in Ireland

engaged in this vital work.

O programu Ugly Mugs

Program Ugly Mugs se zaměřuje na zvýšení bezpečí sexuálních pracovnic a snížení kriminality vůči nim cestou sdružování a sdílení informací o potenciálních nebezpečích. Bojujeme za práva sexuálních pracovnic včetně práva na bezpečí. Vedeme evidenci porušování práv sexuálních pracovnic. Více informací o naší práci

Zaregistrujte se již dnes!

Program Ugly Mugs je bezplatná služba, která vám pomáhá při práci zůstat v bezpečí. Zaregistrovat se mohou všechny osoby poskytující sexuální služby v Irsku a Spojeném království. Jsme otevřeni ženským, mužským i transsexuálním pracovníkům, pracovnicím zapojeným do pouliční i podnikové formy prostituce, nezávislým i agenturním pracovnicím včetně profesionálních společnic, domin, masérek, erotických tanečnic a osob poskytujících erotické služby po telefonu nebo přes webkameru. Více informací pro sexuální pracovnice

Newsletter

Ugly Mugs Ireland & UK

Ve spolupráci s osobami pracujícími v sexbyzbnysu usilujeme o vymýcení zneužívání, kriminality a násilí vůči sexuálním pracovnicím v Irsku a Spojeném království. Jsme nenáboženská a neodsuzující nezisková technologická iniciativa, která pracuje ve prospěch osob aktivních v sexbyznysu. Spolupracujeme s podpůrnými organizacemi a policií na zlepšení přístupu sexuálních pracovnic ke spravedlnosti. Bojujeme proti obchodu s lidmi, pracovnímu vykořisťování a dalším formám zneužívání.