Focus on sex trafficking in Ireland. Speaking truth to power. Calling out state violence. Demanding justice.

This event will take place online on Tuesday 18 October 2022, 09:30 – 10:30 IST/BST

To attend please register at the following URL:

https://www.eventbrite.ie/e/no-justice-an-alternative-eu-anti-trafficking-day-event-tickets-429060440327

Please Note: This event will be presented in English with Romanian subtitles. Questions and Answers can only be taken in English.

Anti-Trafficking policy in Ireland has long been dictated by a small group of powerful elites. To date, their primary aim has been to conflate sex work and sex trafficking and bring in anti sex worker policies. In practice this has meant a lack of attention on labour exploitation and other forms of trafficking. Further, whilst the dominant public narrative is one of those in power caring for the victims of sex trafficking, the lived experience of many victims is one of state violence including criminalisation.

In this presentation Ugly Mugs Ireland, a sex worker safety scheme with many years of experience working with victims of sex trafficking, will outline an alternative picture of sex trafficking in Ireland, which is different to the image espoused by the powerful elites who dictate policy in this area.

The presentation will include an in-depth case study of a real case of sex trafficking in Ireland, popularly referred to in the media as the I.A. organised crime group. It will reveal considerable new insights about this case, the failure of the state to prosecute the perpetrators and the state violence inflicted on the victims.

Following the presentation, the No Justice campaign will be launched. This campaign will call on the Minister for Justice to consider overturning the convictions of persons prosecuted for brothel keeping under policies, which have overwhelmingly targeted sex workers and victims of sex trafficking, whilst perpetrators of the crime of human trafficking have not been prosecuted. We will be asking individuals and organisations in Ireland and beyond to join us in this call for justice.

Nicio dreptate: Un eveniment alternativ la Ziua UE împotriva traficului de persoane

Ne concentrăm pe traficul sexual din Irlanda. Spunem adevărul despre putere. Subliniem violența statului. Cerem dreptate.

Vă rugăm să rețineți: Acest eveniment va fi prezentat în limba engleză cu subtitrare în limba română. Întrebările și răspunsurile pot fi adresate doar în limba engleză.

Politica de combatere a traficului de persoane în Irlanda a fost mult timp dictată de un grup mic de elite puternice. Până în prezent, scopul principal al acestora a fost de a confunda munca sexuală cu traficul sexual și de a introduce politici împotriva lucrătorilor sexuali. În practică, acest lucru a însemnat o lipsă de atenție față de exploatarea prin muncă și alte forme de trafic. În continuare, în timp ce opinia publică dominantă este aceea că cei aflați la putere se ocupă de victimele traficului de persoane în scopuri sexuale, însă experiența trăită de multe victime este una de violență din partea statului, inclusiv prin incriminarea acestora.

În această prezentare, Ugly Mugs Ireland, un program de siguranță pentru persoanele care oferă servicii sexuale cu mulți ani de experiență de lucru cu victimele traficului sexual, va contura o imagine alternativă a traficului sexual din Irlanda, diferită de imaginea îmbrățișată de elitele puternice care dictează politica în acest domeniu.

Această prezentare va include un studiu de caz aprofundat al unui caz real de trafic de persoane în scop sexual din Irlanda, supranumit popular în mass-media drept grupul de crimă organizată I.A. Prezentarea va dezvălui noi informații esențiale despre acest caz, despre eșecul statului de a urmări penal infractorii și despre violența statului asupra victimelor.

În urma prezentării, va fi lansată campania „No Justice”. Această campanie va solicita ministrului justiției să ia în considerare anularea condamnărilor persoanelor urmărite penal pentru administrarea unui bordel, în cadrul unor politici care au vizat în mod covârșitor persoanele care se ocupă cu oferirea de servicii sexuale și victimele traficului de persoane, în timp ce autorii infracțiunii de trafic de persoane nu au fost urmăriți penal. Vom solicita persoanelor și organizațiilor din Irlanda, dar și din afara acesteia, să ni se alăture în acest apel la dreptate.